Α’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
 
1o ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Δ.Μ.
  1 Εργαστήριο 10
  2 Ιστορία της Τέχνης (1) 2
  3 Φιλοσοφία – Αισθητική (1) 2
  4 Σεμινάρια – Διαλέξεις 2
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Δ.Μ.
  1 Εργαστήριο 10
  2 Ιστορία της Τέχνης (2) 2
  3 Φιλοσοφία – Αισθητική (2) 2
  4 Σεμινάρια – Διαλέξεις 2
 
B’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
 
3o ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Δ.Μ.
  1 Εργαστήριο 10
  2 Ιστορία της Τέχνης (3) 2
  3 Φιλοσοφία – Αισθητική (3) 2
  4 Σεμινάρια – Διαλέξεις 2
  5 Ανάθεση διδακτικού έργου στα εργαστήρια των προπτυχιακών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 5
 
4o ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Γνωστικό Αντικείμενο Δ.Μ.
  1

α. Εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας
β. Θεωρητική εργασία συναφή με το περιεχόμενο του εικαστικού θέματος της διπλωματικής εργασίας (έως 10 σελίδες)

20
 
    Σύνολο Διδακτικών Μονάδων 73