Το Πρόγραμμα σπουδών που αποτελείται από 4 εξάμηνα, περιλαμβάνει ένα σύνολο από συστηματική διδασκαλία με μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, αλλά και «εσωτερική συνεργασία». Οι καλλιτεχνικοί σταθμοί της Α.Σ.Κ.Τ., ως οργανικά παραρτήματά της, διαθέτουν εργαστηριακούς χώρους και καταλύματα και προσφέρονται για τη διαδικασία της «εσωτερικής συνεργασίας» κατά την οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα επιλέξει να μελετήσει στοιχεία και μορφές της τέχνης ανά την Ελλάδα.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση ζητημάτων τέχνης και στόχος η ανάπτυξη καινοτόμου Π.Μ.Σ. που θα παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εικαστικές Τέχνες ανάλογό του οποίου δεν υπάρχει στη χώρα μας.
Το Π.Μ.Σ. στις Εικαστικές Τέχνες, θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, για επιτυχή δράση στο πλαίσιο της διεθνούς «αγοράς» της τέχνης, γιατί θα βελτιώσουν την ενημέρωσή τους ως προς τα διεθνή καλλιτεχνικά δρώμενα, θα δοκιμάσουν νέα μέσα και τεχνικές δημιουργικής έκφρασης, θα αναπτύξουν συστηματικότερα τις προσωπικές τους εφέσεις και θα χαράξουν ασφαλέστερα την καλλιτεχνική τους πορεία. Παράλληλα θα αναμορφωθεί η πολιτιστική εικαστική κίνηση της χώρας.
Το Π.Μ.Σ. αναμένεται, επίσης να προσελκύσει και αλλοδαπούς φοιτητές και διδάσκοντες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διαπολιτισμικού κλίματος.